fbpx

Trusso Coffee

About This Project

งานถ่ายภาพเมนูกาแฟของร้าน Trusso Coffee บนพื้นหลังสีขาว เพื่อนำไปไดคัททำเมนู 

สนใจถ่ายภาพอาหาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Sugar Cookie Studio