fbpx

Tidoro

About This Project

งานถ่ายภาพสินค้าทองคำเปลวสำหรับตกแต่งอาหาร (Food Grade) จากแบรนด์ Tidoro เนื่องจากลูกค้าเป็นชาวยุโรป อเมริกา จึงเลือกเมนูอาหารให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า การถ่ายภาพอาหารครั้งนี้ ใช้สำหรับลิสต์ติ้งลงบนเว็บไซต์ รวมถึงขายออนไลน์ และทำโฆษณาต่างๆ

สนใจถ่ายภาพอาหาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Sugar Cookie Studio