fbpx

La Glace

About This Project

งานถ่ายภาพให้กับแบรนด์ La Glace สบู่น้องไข่ ซึ่งมีส่วนประกอบมาจากผักกว่า 10 ชนิด 

สนใจถ่ายภาพอาหาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Sugar Cookie Studio