fbpx

Baan Oppa

About This Project

งานถ่ายภาพอาหารเกาหลี ร้าน Baan Oppa เพื่อสำหรับใช้ทำเล่มเมนูใหม่ และใช้ในการโฆษณา

สนใจถ่ายภาพอาหาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

Sugar Cookie Studio